Категорија Разно

Огнена јама без чад, мирис или пепел и стил
Разно

Огнена јама без чад, мирис или пепел и стил

Пожарните јами пораснаа во популарност во последните неколку години. Има нешто утешно и пријатно да се гушкате пред камин или оган ... во текот на целата година. Но, кој сака да се справи со чадот, мирисот и пепелта? Постојат алтернативи - Оган стакло! Без чад, без пепел, тој нема мирис и специјални стаклени кристали не даваат токсично таложење.

Прочитај Повеќе

Разно

Огнена јама без чад, мирис или пепел и стил

Пожарните јами пораснаа во популарност во последните неколку години. Има нешто утешно и пријатно да се гушкате пред камин или оган ... во текот на целата година. Но, кој сака да се справи со чадот, мирисот и пепелта? Постојат алтернативи - Оган стакло! Без чад, без пепел, тој нема мирис и специјални стаклени кристали не даваат токсично таложење.
Прочитај Повеќе