Категорија Ирис

Ирис прекрасна за бојата на пејзажот
Ирис

Ирис прекрасна за бојата на пејзажот

Мај е месец кога пејзажните градинари стануваат свесни дека ирисите се вредни издржливи едногодишни за градината. Високиот брадест ирис помина далеку од „знамињата“ на денот на бабата. Ирисите, развиени во последните 50 години, се долготрајни, разгранети, цветаат и покажуваат славна низа бои.

Прочитај Повеќе

Ирис

Ирис прекрасна за бојата на пејзажот

Мај е месец кога пејзажните градинари стануваат свесни дека ирисите се вредни издржливи едногодишни за градината. Високиот брадест ирис помина далеку од „знамињата“ на денот на бабата. Ирисите, развиени во последните 50 години, се долготрајни, разгранети, цветаат и покажуваат славна низа бои.
Прочитај Повеќе